vineri, octombrie 15, 2021

Invitatie De Participare La Procedura De Achizitie Pentru Active Corporale - COMPRESOR

Acțiune

Invitatie De Participare La Procedura De Achizitie Pentru Active Corporale - COMPRESOR

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: STERK PLAST SRL
Sediu social: Municipiul Medgidia, Str.Constantei, Nr.2, C18, Judet Constanta, Romania
Persoana de contact: Metin Abdulgani
Telefon: 0755032314
Email: metin_abdulgani@sterkplast.ro

2. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

Societatea STERK PLAST SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentele "COMPRESOR" pentru implementarea proiectului "Extinderea capacitatii de productie a SC STERK PLAST SRL prin achizitie de echipamente" finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

3. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Sterk Plast SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona urmatoarele active corporale: COMPRESOR Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra si datele dumneavoastra de identificare pentru echipamentele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerintele minimale solicitate (sau echivalente) prin Specificatiile Tehnice si prezenta documentatie.

5. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 262.286,4 LEI (fara TVA) echivalentul a 53.000 euro, la cursul BNR valabil in data de 14.10.2021 (1 EURO = 4,9488 LEI). Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

6. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentului: 10saptamani de la comanda ferma.

7. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa metin_abdulgani@sterkplast.ro, sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Municipiul Medgidia, Str. Constantei, Nr. 2, C18, Judet Constanta, Romania. Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului. Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

8. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 26.10.2021, ora 12:00.

9. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact:

Persoana de contact: Metin Abdulgani

Email: metin_abdulgani@sterkplast.ro

Meniu
RO ENG
Despre Noi Ştiri
Contact Facebook Instagram