luni, august 30, 2021

Invitatie De Participare La Procedura De Achizitie Pentru Active Corporale - MOARA DE TOCATT

Acțiune

Invitatie De Participare La Procedura De Achizitie Pentru Active Corporale - MOARA DE TOCATT

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

Denumire solicitant: STERK PLAST SRL

Sediu social: Municipiul Medgidia, Str.Constantei, Nr.2, C18, Judet Constanta, Romania

Persoana de contact: Metin Abdulgani

Telefon: 0755032314

Email: metin_abdulgani@sterkplast.ro


2. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL


Societatea STERK PLAST SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentele "MOARA DE TOCAT" pentru implementarea proiectului"Extinderea capacitatiideproductie aSCSTERK PLAST SRL prin achizitie de echipamente" finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.


3. PROCEDURA APLICATA


Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a Sterk Plast SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.


4. OBIECTUL CONTRACTULUI


Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona urmatoarele active corporale: MOARA DE TOCAT Moara va fi utilizata pentru maruntire (granularea ) produselor cu defecte din productie si a deseurilor tehnologice aferente liniei de productie bidoane .Granulele astefel obtinute se refolosesc in totalitate . Acest aspect duce la pierderi aproape de 0 de materie prima. Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra si datele dumneavoastra de identificare pentru echipamentele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerintele minimale solicitate (sau echivalente) prin Specificatiile Tehnice si prezenta documentatie.


5. VALOAREA ESTIMATA


Valoarea estimata a achizitiei este de: 345.338 LEI (fara TVA) echivalentul a 70.000 euro, la cursul BNR valabil in data de 27.08.2021 (1 EURO = 4.9334LEI). Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.


6. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI


In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare carevaprevedea datadelivrareaechipamentului: 10saptamani de la comanda ferma.


7. PREZENTAREA OFERTELOR


Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail la adresa metin_abdulgani@sterkplast.ro, sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Municipiul Medgidia, Str. Constantei, Nr. 2, C18, Judet Constanta, Romania. Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului. Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.


8. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR


Termenul limita pentru depunerea ofertelor10.09.2021, ora 17:00


9. INFORMATII SUPLIMENTARE


Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se potsolicitadelasediulsocialalsolicitantuluisaulaurmatoareledate de contact:

Persoana de contact: Metin Abdulgani

Email: metin_abdulgani@sterkplast.ro

Meniu
RO ENG
Despre Noi Ştiri
Contact Facebook Instagram